Home » Trainingen » Balvaardigheid

Balvaardigheid

Balvaardigheid wordt verzorgd in sporthal Bulwijk , Stromenlaan 130, 3448 CH Woerden.

Op deze manier kunnen kinderen van 4 tot 8 jaar op een speelse manier kennis maken met de tennissport. Er wordt hierbij veel aandacht besteed aan de algemene motorische vorming.

Na het behalen van het diploma balvaardigheid kunnen de kinderen binnen Groene Hart Tennis doorstromen naar de reguliere trainingen. Hier worden de basistechnieken van tennis verder aangeleerd.

De balvaardigheidslessen duren 50 minuten en worden gegeven op:

  • Zaterdagochtend van 10.00 uur tot 10.50 uur voor de vierjarige kinderen.
  • Zaterdagochtend van 11.00 uur tot 11.50 uur voor de vijfjarige kinderen.

Meld je aan!

In totaal worden er 17 lessen en 1 diplomadag gegeven door € 130,00. De kosten bedragen  per kind. Dit is bedrag is inclusief diploma en een extra afsluitende dag met diplomatennis en iets lekkers.

We gaan van start bij een minimale aanmelding vanaf 8 kinderen per groep. De tijdindeling/leeftijdindeling kan wisselen naargelang de hoeveelheid kinderen die zich aanmelden voor de balvaardigheidstrainingen.

Tussentijdse instroom is meestal wel mogelijk.

Facebook